fehmi_yilmaz Fehmi Yılmaz: Doktorasını Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlayan Fehmi Yılmaz, 2001-2004 yılları arasında Rusya’nın Petersburg Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Çalışmaları Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi üzerine yoğunlaşan Fehmi Yılmaz’ın esas ilgi alanı Osmanlı tarım tarihidir. Kırım Hanlığı üzerine de çalışmaları bulunan Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışmaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında Osmanlı Türkçesi dersleri vermiştir.

 

 

TUNCAY ZORLUTuncay Zorlu: Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde tamamlayan Tuncay Zorlu, halen İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde görev yapmaktadır. Osmanlı askeri deniz teknolojisi ve Osmanlı tıp tarihi alanlarında çalışmakta olan Zorlu’nun “Innovation and Empire in Turkey: Sultan Selim III and the Modernisation of the Ottoman Navy” isimli çalışması IB. Tauris Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

 

 

İsmail Hakkı Kadıİsmail Hakkı Kadı: Doktorasını Leiden Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesinde tamamlayan İsmail Hakkı Kadı, doktora sonrası çalışmalarına Ankara’da British Archeological Institute’da devam etmiştir. Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi alanında çalışan İsmail Hakkı Kadı’nın uzmanlık alanları arasında Osmanlı-Hollanda ve Osmanlı-Güneydoğu Asya ilişkileri yer almaktadır. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışmakta olan İsmail Hakkı Kadı’nın son kitabı “Ottoman And Dutch Merchants in the Eighteenth Century: Competition and Cooperation in Ankara, Izmir, and Amsterdam” Brill Yayınevi tarafından 2012 yılında yayınlanmıştır.

 

Selim KarahasanoğluSelim Karahasanoğlu: Doktorasını New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton Tarih Bölümü’nde tamamlayan Karahasanoğlu, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışmaktadır. Uzmanlık alanı olan XVIII. yüzyıl Osmanlı tarihi genelinde Lale Devri, Patrona Halil İsyanı ve Modern Türkiye’de Osmanlı tarih yazımı konularında çalışmalar yapmakta olan Karahasanoğlu’nun son kitabı “Kadı ve Günlüğü: Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü, 1711”, 2013 yılında yayınlanmıştır.

 

 

Mehmet SUNAR-150x150Mert Sunar: Doktorasını New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton’da tamamlayan Mert Sunar, 2006-2011 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişikiler Bölümü’nde çalışmıştır. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışmakta olan Sunar’ın uzmanlık alanları arasında Osmanlı askeri tarihi ve kurumları, sivil-asker ilişkileri ve savaş zamanı seferberlik gibi konular bulunmaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında program danışmanlığını üstlenmiştir.

 

 

FullSizeRender2016-01-13-11-41-04am

 Şerif Eskin; 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Ardından aynı bölümde “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserleri ve Estetiğinde Bergson Felsefesinin İzdüşümleri ve Kurucu Rolü” başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Bir süre çeşitli yayın projelerinde editörlük yaptı. 2012 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Ulusal Hafıza ve Milli Kimlik Politikaları Bağlamında Edebiyat Faaliyetleri” konulu doktorasını sürdüren Eskin, araştırmalarında edebiyat ve felsefe, edebiyat-ideoloji-iktidar, edebiyat ve görsellik, edebiyat ve hafıza, edebiyat teorileri, modern Türkiye edebiyatı vb. alanlara yoğunlaşmaktadır. 2015 yılında Modern Türkçe dersi Vermiştir.